Spesialbetong

Store muligheter med spesialbetong

Sammen med Velde Betong, har vi utviklet høyfastbetong, noe som gir oss langt større

handlingsrom både i forhold til produktspekter og finish. Vår spesialblanding er en høyfastbetong uten tradisjonell armering. Derfor kan vi produsere langt tynnere og lettere produkter enn hva de mer grovkornede betongvariantene tillater. Vi kan også slipe betongen så den får helt rette og skarpe kanter, noe som er umulig med tradisjonell betong.

Spesialbetongen har vi blant annet benyttet i utformingen av paviljonger/søyler og tak til Grønn Kontakt, som har ladestasjoner for el-biler i hele Norge og Sverige.

Spesialbetongen vår egner seg også svært godt til produksjon av trapper, møbler, park- og hageprodukter.

Gi oss en utfordring, vi tar den!