VBS betongkummer

Prefabrikkerte betongkummer med rist

Våre prefabrikkerte betongkummer med fotskraperist gjør at du unngår støpning foran entréåpninger. Monteringen er enkel og flere kummer kan settes sammen for å få større felt.

Løsningene er komplette, og vi leverer såvel lagerførte dimensjoner som spesialløsninger på bestilling.

Kummen leveres med varmforsinket ramme og settes på ferdig komprimert og avrettet masse for så umiddelbart å asfalteres eller belegges med stein eller heller.

Gi oss en utfordring, vi tar den!